top of page
CubiertaMaxicaLua_LuciaBarrios.jpg

Máxica Lúa

Editado en galego (2023)

Autor: Xoán NeiraEditorial Medulia

“Lúa Máxica, de Xoán Neira e Lucía Barrios, integra versos e deseños en mutuo diálogo plástico-literario. O cromatismo nocturno resólveo a artista con cores frías, suaves, apagadas: violetas, azuis, grises…, mentres que as horas solares aparecen representadas con cores amarelas, intensas e vivas.

 

Adáptanse ao texto sen por iso perder carimbo e identidade propias. Son, en suma, dúas achegas independentes integradas nunha unidade harmónica”.

Extracto do epílogo de Xulio Valcárcel.

bottom of page